Meny
Varumärken

Vattenbalans

Vattenbalansen är det första och viktigaste steget for att lyckas med att hålla ett kristallklart och inbjudande badvatten. Funkar inte vattenbalansen så funkar heller inga andra kemikalier i ditt Spabad. Låt det ta lite tid mellan det att du tillsätter kemikalier och gör din kontrollmätning igen, gärna minst 30 minuter.
Se till att ditt Spabads vatten är minst 26 grader innan du börjar dina kontroller.  

Vi rekommenderar också att du gjort stegen som beskrivs i avsnittet "fylla ditt bad"

1: Det första vi rekommenderar dig att göra är att ta reda på hur ditt vatten ser ut genom att göra en riktig vatten test. De flesta proffesionella Spabadsbutiker kan erbjuda ett riktigt test där du får veta dina normalvärden på vattnet, helst ska du göra denna före du fyller ditt bad för första gången. Fyll en ren flaska med ditt vatten och ta med till din återförsäljare för analys. Med ett sådant test så får du veta nivåerna på Alkaniteten, PH värdet, Hårdheten, Metaller, Fosfater m.m. 

När du har dessa värden så kan du också få hjälp med att skaffa dig RÄTT kemiprodukter i förväg och vara beredd på hur du ska dosera kemikalierna samt hur ditt vatten kommer att reagera tillsammans med de olika kemisystem som finns på marknaden.

2: Om vi nu utgår från att ditt vatten är ganska normalt så ska man alltid börja med att justera den Totala Alkaniteten, den ska ligga mellan 80 - 120 ppm och justeras med Alca up eller PH Ner   till rätt nivå. 

3: Gå sedan vidare med att justera PH värdet till rätt nivå. Ska ligga på 7,0 - 7,4 ppm.  Dosera PH+ eller PH- enligt rekommendation. Efter justering kontrollera Alkaniteten igen och justera den igen vid behov.

4: Nästa steg är att justera Hårdheten på vattnet, det är ytterst viktigt att det ligger inom rätt nivå annars så kan utrustningen i ditt Spabad skadas genom att metalldelar korroderar och andra delar kan få frätskador. Hårdheten ska ligga mellan 150 - 250 ppm.

Nu när du har alla dessa värden under kontroll så kan du gå vidare med att tillsätta den kemikalie du valt för den dagliga desinfektionen av ditt spabads vatten.

TIPS!
Gör som rutin att kontrollera och ev. justera Alca & PH nivåer minst 2 gånger per vecka, då dessa påverkas av hur mycket det badas.

          

 

 Steg 1Total Alkanitet
Steg 1Total Alkanitet

 Steg 2  PH Värdet
Steg 2 PH Värdet

 Steg 3  Hårdhets Justering
Steg 3 Hårdhets Justering

Powered by Talex e-handelssystem